Bekendmaking: wijzigings- en afschaffingsplan rooilijn buurtweg nr. 31

In toepassing van artikel 16 tot en met 23 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, brengt het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van Willebroek aan de bevolking ter kennis dat de gemeenteraad, in zitting van 27 april 2021, beslist heeft tot

Voorlopige vaststelling van het wijzigings- en afschaffingsplan rooilijn buurtweg nr. 31 d.d. 26 maart 2021

Overeenkomstig het dossier opgemaakt door landmeter De Putter BV – Drijpikkelstraat 65 te 1861 Wolvertem, onder voorbehoud van het houden van een openbaar onderzoek ter plaatse.

Dit openbaar onderzoek zal plaatsvinden vanaf 29 november 2021 tot en met 28 december 2021.

Iedereen die dat wenst kan de plannen van deze wijziging inkijken op de gemeentelijke website en op het Administratief Centrum – Dienst  openbare werken en mobiliteit, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek. Inzage op het administratief centrum kan momenteel enkel na bevestigde afspraak via 03 866 90 52 of mobiliteit@willebroek.be.

Eventuele adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek, of afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het administratief centrum – Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek. 

Gepubliceerd op 9 november 2021