Bekendmaking: Definitieve vaststelling wijzigend rooilijnplan buurtweg nr. 19 (Hoeve De Vleug)

In toepassing van artikel 16 tot en met 23 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, brengt het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van Willebroek aan de bevolking ter kennis dat de gemeenteraad, in zitting van 24 augustus 2021, beslist heeft tot:

Definitieve vaststelling van het wijzigend rooilijnplan buurtweg nr. 19 hoeve De Vleug d.d. 01/02/2021 met referentie W0709

De raad besluit:

Het wijzigend rooilijnplan buurtweg nr. 19 hoeve De Vleug’ d.d. 01/02/2021 met referentie W0709, gelegen te Willebroek Stuyvenbergbaan kadastraal gekend 2de afdeling, Sectie B, nrs. 590/C/deel en z.n./deel – opgemaakt door studiebureau Foqué Jan BVBA – Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, definitief vast te stellen.

Gepubliceerd op 10 november 2021