Willebroek ondertekent het Charter Werftransport voor veilige schoolomgevingen

Met het Charter Werftransport slaat Willebroek de handen in elkaar met de bouwsector om bij te dragen aan een bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens werken. Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.

In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Hierover zal de gemeente actief met de bouwheren, aannemers en handelaars communiceren.

Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met de Dienst openbare werken en mobiliteit.

Buiten deze uren zal je natuurlijk wel nog werfverkeer tegenkomen. Om je veilig te verplaatsen, hebben we enkele tips:

  • Zorg dat je zichtbaar bent.
  • Fiets nooit rechts naast een vrachtwagen, maar blijf altijd achter het voertuig.
  • Als je al voor de vrachtwagen stilstaat, maak dan oogcontact met de bestuurder.
  • Als je door omstandigheden toch in de dode hoek belandt, stap dan af en ga op de stoep of in de berm staan.
  • Geef voorrang aan je eigen veiligheid: wees dubbel voorzichtig bij vrachtwagens in bochten, aan kruispunten en op rotondes.