Zwerfkatten

Zwerfkatten ontstaan doordat pasgeboren jongen waarvoor de eigenaars geen 'thuis' vinden ergens in de vrije natuur gedumpt worden en bijgevolg aan hun lot worden overgelaten. Omdat onze gemeente begaan is met het welzijn van dieren, werd een overeenkomst afgesloten met een Dierenbescherming Mechelen vzw. Zij dragen zorg voor:   

  • het vangen, verzorgen en steriliseren of castreren van zwerfkatten
  • het nadien terug uitzetten van deze katten op de vindplaats
  • Bij het vangen van “huiskatten”, worden deze onmiddellijk terug vrijgelaten

Indien je deze procedure wenst te starten, moet je de gemeente verwittigen. Dat kan via omgeving@willebroek.be of telefonisch via 03 866 90 35 en vervolgens zullen de gemeentelijke diensten de procedure opstarten.

De gemeente roept haar inwoners op om:

  • Geen katten uit te zetten waardoor de zwerfkattenproblematiek groeit
  • Huiskatten te steriliseren en te castreren zodanig dat er minder tot geen ongewenste katten geboren worden
  • Geen eigen acties te ondernemen door katten te vangen en/of uit te zetten op andere plaatsen
  • Geen zwerfkatten te voederen

Dierenbescherming Mechelen vzw

Dierenbescherming Mechelen vzw stelt haar expertise op het vlak van zwerfkatten ter beschikking. Wanneer inwoners van Willebroek geconfronteerd worden met zwerfkatten kunnen zij Dierenbescherming Mechelen vzw rechtstreeks contacteren. Dat kan zowel telefonisch als via info@dierenbeschermingmechelen.be.

Zwerfkatten worden gevangen, geneutraliseerd en gecontroleerd door een dierenarts en daarna opnieuw op de vangplaats uitgezet. Particulieren die zelf een zwerfkat willen vangen, kunnen hiervoor gratis gebruik maken van vangkooien die, mits betaling van een waarborg, kunnen ontleend worden.

Voor meer info kan je terecht op het nummer 015 20 52 87. Bellen kan elke werkdag tussen 9.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur.