Sociale huisvesting

Sociaal huren

Sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren studio's, woningen of appartementen in het Vlaamse Gewest aan mensen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Voorwaarden

  • je moet meerderjarig zijn
  • je inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
  • op het ogenblik van de inschrijving mag je geen woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
  • je moet voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid: deze voorwaarde is alleen van toepassing op een huurder die na 1 januari 2008 huurder is van een sociale huurwoning. Voor beide voorwaarden moet je een aantal documenten kunnen voorleggen. De sociale huisvestingsmaatschappij kan u hiermee helpen.
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Inschrijven op de wachtlijst

Hou rekening met jouw inkomen, eigendomsvoorwaarden, … Je kan een inschrijvingsformulier met alle toelichtingen bekomen bij het woonloket of bij de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting (ook beschikbaar op de website).

Sociale huurwoningen van Volkshuisvesting Willebroek

Sociale huisvesting is in Willebroek sterker uitgebouwd dan in vele andere Vlaamse gemeenten. Ongeveer 14,9 % van alle woningen in 2013 zijn sociale huurwoningen en worden beheerd door:

Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting

A. Van Landeghemplein 2
2830 Willebroek
Telefoon: 03 886 56 12
Fax: 03 886 62 03
E-mail: info@volkshuisvestingwillebroek.be
www.volkshuisvestingwillebroek.be


Openingsuren

  • Maandag: van 13.30 tot 15.30 uur
  • Dinsdag: alleen op afspraak 10.00 tot 12.00 uur
  • Woensdag: van 9.00 tot 12.00 uur
  • Donderdag: alleen op afspraak 17.00 tot 18.30 uur
  • Vrijdag: gesloten

Telefonisch zijn onze diensten bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op donderdag tot 18.30 uur).   

Sociale koopwoningen

Willebroek ligt voor de oprichting en het beheer van sociale koopwoningen in het werkingsgebied van de Gewestelijke maatschappij voor de KLEMO (Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken) van Mechelen en omstreken.

Lijsterstraat 3
2800 Mechelen
Telefoon:  015 20 74 12
E-mail: info@klemechelen.be

Voor meer informatie rond sociale huisvesting en wonen in Willebroek kan je steeds terecht bij het Woonloket.