Wegenis- en rioleringswerken Bezelaerstraat

Projectzone BezelaerstraatIn samenwerking met de gemeente plant Pidpa rioleringswerken in het deel van de Bezelaerstraat tussen de aansluiting met de Mechelsesteenweg en de kruising met de Venusstraat.

Samen met deze rioleringswerken wordt ook de bovenbouw in dit gedeelte van de Bezelaerstraat vernieuwd én heringericht. Zo worden de kruispunten met de J. Willemstraat en A. De Taeyestraat verhoogd uitgevoerd, worden de ontbrekende voetpaden voorzien en komen er verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de Mechelsesteenweg.

Op dinsdag 29 mei 2019 vond een eerste infovergadering plaats voor de bewoners. De presentatie die toen werd voorgesteld kan u alvast herbekijken via onderstaande link. In deze presentatie kan u ook de plannen met betrekking tot de herinrichting raadplegen.

Update 17 januari 2020

De omgevingsvergunning kon nog niet aangevraagd worden.  Deze aanvraag zal vermoedelijk pas begin 2020 kunnen gebeuren.  De werken zullen dus ten vroegste in het najaar 2020 van start kunnen gaan. Er vinden momenteel wel al voorbereidende werken plaats in opdracht van de nutsleidingen.  Voor de start van de echte wegenis- en rioleringswerken zal er sowieso nog een infovergadering georganiseerd worden voor de bewoners.