Gemeentelijke commissie mobiliteit

De gemeentelijke commissie mobiliteit of kortweg gecomo genaamd, is een erkende adviesraad. De finaliteit van deze raad is het college van burgemeester en schepenen te adviseren inzake mobiliteit bij grotere projecten zoals streefbeelden, mobers of grote infrastructuurwerken. Deze adviesraad houdt zich echter niet bezig met vragen inzake kleine infrastructurele verkeersingrepen.

De adviesraad wordt ongeveer viermaal per jaar bijeengeroepen. Dit kan op eigen initiatief, op initiatief van de bevoegde schepen of op vraag van het college.  De werking van deze adviesraad is bijgevolg ad-hoc.

Deze adviesraad is als volgt samengesteld;

  • Duurzaamheidsambtenaar of vervanger
  • Afgevaardigde van de middenstandsraad en/of bedrijven (zonder politiek mandaat)
  • Afgevaardigde senioren (zonder politiek mandaat)
  • Afgevaardigde van de jeugd (zonder politiek mandaat)
  • Afgevaardigde van de mensen met beperkingen (zonder politiek mandaat)
  • Afgevaardigde gemeenschapsscholen
  • Afgevaardigde vrije scholen
  • Onafhankelijke verkeersdeskundigen (minimaal 2)