Dieren in Willebroek

De aandacht voor dierenrechten en dierenwelzijn groeit in onze samenleving. De gemeente Willebroek engageert zich om dit thema op de voorgrond te plaatsen, waarbij er gestreefd wordt naar een aanvaarden van dieren als beschermwaardige wezens die er niet enkel zijn om in onze voedselbehoeften te voorzien.