Stedenbouwkundige inlichtingen

Wat

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.


Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.


Procedure

U kan een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen via het webformulier of per mail via omgeving@willebroek.be

Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op de dag na deze van ontvangst van de aanvraag.


Kostprijs

Een stedenbouwkundig uittreksel kost 100 euro per perceel. De factuur wordt mee opgestuurd bij het afleveren van het uittreksel.