Woonzorgcentrum

Hoe ziet ons woonzorgcentrum er uit?

In Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc zijn er zes woon- en zorgafdelingen die elk een specifieke en gerichte aanpak voorstaan naargelang de (zorg-)vraag van de bewoner. Dit biedt het voordeel dat wij als zorgvoorziening onze dienstverlening en zorg beter kunnen afstemmen op de noden van de bewoners en dat de bewoners vertoeven in een groep van gelijkgestemden. Vanuit dit uitgangspunt, is het mogelijk dat we in overleg met de bewoner en de familie besluiten om de bewoner naar een andere woon- en zorgafdeling over te brengen.

Op het gelijkvloers van het woonzorgcentrum zijn twee woon- en zorgafdelingen ondergebracht:

 • De Veert: in deze afdeling wonen 34 bewoners.
 • Op het gelijkvloers van De Brielen wonen 16 bewoners.

Op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum zijn drie woon- en zorgafdelingen ondergebracht:

 • De Waag: in deze afdeling wonen 34 bewoners.
 • De Dreef bevindt zich eveneens op de eerste verdieping, er wonen 29 bewoners.
 • Op de eerste verdieping van De Brielen wonen 17 bewoners.

Op de tweede verdieping van het woonzorgcentrum zijn twee woon- en zorgafdelingen ondergebracht:

 • De Zaat: in deze afdeling wonen 34 bewoners
 • De Bocht bevindt zich eveneens op de tweede verdieping, er wonen 29 bewoners.

De woongelegenheden De Veert, De Waag en De Zaat richten zich naar ouderen die in kleine of grote mate lichamelijke verzorging nodig hebben.

Voor wie?

Het OCMW-Woonzorgcentrum richt zich tot Willebroekse senioren van 65 jaar of ouder die in de gemeente Willebroek wonen of die een band met de gemeente Willebroek kunnen aantonen (kinderen die in Willebroek wonen, zelf lange tijd in Willebroek gewoond, …). Het woonzorgcentrum biedt aan deze personen een thuis die beantwoordt aan de individuele behoeften. Elke bewoner kan in deze leefgemeenschap rekenen op een medische, paramedische en huishoudelijke verzorging op maat.

Deze zorg wordt verwezenlijkt door het personeel van het woonzorgcentrum in een sfeer van huiselijkheid en met eerbied voor ieders privacy en overtuiging.

Wat moet je meebrengen?  

Bij de opnamevraag hebben wij van de kandidaat-bewoner volgende inlichtingen nodig:

 • identiteitskaart, en in voorkomend geval trouwboekje
 • sticker van de mutualiteit
 • bewijs van de inkomsten (bv. rekeninguittreksel)

Na je aanvraag wordt uw persoonlijke opnamevraag opgemaakt en ondertekend. Deze opnamevraag omvat:

 • een medico-sociaal luik : waarom is een opname in een WZC nodig?
 • een financieel luik: wie betaalt de opnamekosten?

Je aanvraag wordt opgenomen op de wachtlijst. Wanneer een opname dringend aangewezen is, wordt samen met jou naar een passende oplossing gezocht.