Seniorenadviesraad (SAR)

De seniorenadviesraad (SAR) is het adviesorgaan voor alles wat met senioren te maken heeft in Willebroek.

De SAR werd opgericht in 1986. De bedoeling is om vanuit de ervaringsdeskundigheid van de Willebroekse senioren advies te verlenen aangaande het gemeentelijk beleid en dit is in zijn breedste zin. Afgevaardigden vanuit onder andere de Willebroekse seniorenverenigingen komen ongeveer vijf keer per jaar samen om observaties, bezorgdheden, opmerkingen en ideeën door te geven aan het bestuur. Het gemeentebestuur vraagt op zijn beurt raad en advies rond gemeentelijke projecten of ervaringen vanuit een bepaalde buurt.

Jaarlijks organiseert de SAR een uitstap en een quiz voor de Willebroekse senioren.

Hier vind je inspiratie of informatie over adviesraden.

Zelf interesse? Neem gerust contact op!