Personen met een beperking

Je wenst informatie en/of een aanvraag te doen bij het Ministerie van Sociale Zaken of de zorgkassen voor:

  • een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • een integratietegemoetkoming
  • zorgbudget voor ouderen
  • dossierondersteuning
  • sociale voordelen

Dan kan je daarvoor terecht bij het Welzijnsloket.