Diftarpremie

Wanneer mensen door bepaalde medische condities meer afval produceren, kan je hiervoor een gemeentelijke premie aanvragen via het Welzijnsloket.

Voorwaarden

  1. In het lopende jaar voldeed je aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het criterium incontinentie, van het afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
     
  2. Omwille van een medische reden (bv. nierdialyse thuis, stoma, huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid…) verbruik je extra verzorgingsmateriaal.

Wat moet je doen?

Laat het attest (beschikbaar op het welzijnsloket) invullen en ondertekenen door je mutualiteit of huisarts. Bezorg het voor 30 november aan de medewerkers van het Welzijnsloket. Dit dient jaarlijks te gebeuren.

Bedrag

€30