Seniorenflats

In de woonwijk Wilgenhof verhuurt de gemeente Willebroek en Volkshuisvesting Willebroek appartementen/aanleunwoningen bij Lokaal Dienstencentrum De Wilg. Deze appartementen zijn bedoeld voor senioren, zowel alleenstaanden als koppels.

Voor wie?

Deze wonigen worden verhuurd aan minimaal zelfredzame senioren die bij voorkeur in Willebroek wonen. 

Hoe?

Bij een aanvraag hebben wij van de kandidaat-huurder volgende inlichtingen nodig:

  • identiteitskaart
  • bewijs van de inkomsten (bv. rekeninguittreksel)

Wanneer een woning beschikbaar is wordt de kandidaat-huurder opnieuw uitgenodigd om zijn aanvraag te herbevestigen.  Dan volgt voor de toewijzing een screening van de zelfredzaamheid van de kandidaat-huurder waarbij de mogelijkheden van betrokkene om thuis zelfstandig te wonen worden getoetst.