Adviesraden

In Willebroek zijn tal van adviesraden georganiseerd waar je als inwoner aan kan deelnemen om advies te geven aan het beleid. Ben je begaan met thema's binnen cultuur, jeugd, senioren, sport of personen met een beperking? Sluit je gerust aan bij een adviesraad. 

Informeer je over de verschillende adviesraden

Wat is een adviesraad?

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. De 29 gemeenteraadsleden worden elke zes jaar verkozen door de inwoners van de gemeente. Zij zetten zich in om een zo sterk mogelijk beleid te voeren dat alle inwoners van Willebroek aanspreekt. Om dit te doen is advies over specifieke onderwerpen vanuit de bevolking interessant.

Daarom heeft de gemeenteraad bovenstaande adviesraden opgericht. Op deze manier hebben burgers en lokale actoren (sport, cultuur, jeugd, senioren en pers. met een beperking) inspraak in het beleid. Zoals de naam zegt kan de adviesraad op vraag van of spontaan advies geven aan de gemeenteraad.

Wil je eens kritisch kijken naar de adviesraden in Willebroek? Ga dan zeker eens kijken naar de tools die De Wakkere Burger aanbiedt.