Sportraad

De sportraad is het adviesorgaan van alles wat met sport te maken heeft in Willebroek.

Sportclubs, scholen, deskundigen in sport op allerlei vlakken kunnen hier mee nadenken over het sportbeleid in Willebroek. De sportraad heeft vooral een adviserende functie. Zo brengt de sportraad advies uit over de gemeentelijke meerjarenplanning. Maar er is ook ruimte voor initiatieven die het sportleven in Willebroek rijker maken.

Jaarlijks organiseert de sportraad samen met de gemeentelijke sportdienst de verkiezing door van de Trofee voor Sportverdienste, de Jeugdsporttrofee en de Clubtrofee. De trofeeën worden uitgereikt tijdens de kampioenenviering die in het begin van het jaar plaats heeft.