Geocaching #daswillebroek | Lokaal Dienstencentrum De Wilg

Een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is

“Heb je zin in een kopje koffie, een ijsje op ons terras, een gezelschapsspel, een thema-feest, een kaartwedstrijd, een crea-namiddag, bloemschikken, een cursus, wat informatie,… of gewoon een gezellige babbel? Het kan hier allemaal.”

Het dienstencentrum biedt een bonte waaier aan diensten, ontmoetingskansen, sociaal-culturele, vormings- en bewegingsactiviteiten aan, aangepast aan jouw vragen en behoeften. Iedereen is er welkom, in het bijzonder personen die zich in een beginnende zorgsituatie bevinden. Met dit aanbod wil het Lokaal Dienstencentrum De Wilg, diegenen die er nood aan hebben of er wensen gebruik van te maken, hulp bieden bij activiteiten uit het dagelijkse leven. De Wilg wil dat mensen zo gelukkig, comfortabel en lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Daarom kan je in De Wilg ook terecht voor een warme maaltijd, het wassalon, een douche, het schoonheidssalon en het kapsalon,…

Tijdens de “coronamaanden” zat het Lokaal Dienstencentrum niet stil en organiseerden ze reeds verschillende activiteiten die coronaproof waren, zo:

  • organiseerden ze toch hun ‘vrijdagse zang/dansmomentjes’, waarbij iedereen vanop eigen balkon of vanuit eigen voortuin kon deelnemen.
  • kwam Sinterklaas met een pakje bij alle maaltijdgebruikers en vrijwilligers van De Wilg.
  • deden ze mee aan de bel-actie naar alleenstaande 70-plussers in Willebroek en organiseerden tijdens de kerstperiode deurbezoeken en gaven hen kerstkaarten.
  • bakten ze Valentijnskoekjes voor de bewoners van de flatjes en de huisjes rond de Wilg.
  • deelden ze kaartjes en paaseitjes uit ter gelegenheid van het 14-jarig bestaan van De Wilg.
  • maakten en verspreidden ze maandelijks een “corona-verveel-je-niet-boekje” met raadsels, mopjes, info…

Het dienstencentrum wil makkelijk bereikbaar zijn, een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar eenzaamheid niet bestaat. Ook ten tijde van de “coronamaanden”, maar ook jij kan de mensen een hart onder de riem steken.

Hieronder schreven enkele bewoners van de omliggende huisjes en appartementen een antwoord op de vraag: ‘Wat betekent het lokaal dienstencentrum voor jou?’.

Een leuke babbel of wat gezelschap blijkt heel belangrijk te zijn. Aan de hand van deze geocache kan jij hen ook een klein gelukje geven!

Wat betekent het LDC voor jou?

LDC