Geocaching #daswillebroek | De Boottrekker

Een beeltenis van de geschiedenis

Het Sashuis, het gemeentelijk museum gelegen langs de oude arm van de Vaart van Willebroek, kent een ruim verleden. Sinds 1986 kan je er de ontstaansgeschiedenis van het kanaal, het schippersgehucht en de daarmee verbonden geschiedenis van (Klein-)Willebroek ontdekken.

Het oorspronkelijke Sashuis, ook wel de sasmeesters-woning,  werd in 1573 samen met de aanleg van het Sas gebouwd. Ten tijde van de Spaanse overheersing, werd deze woning meermaals beschadigd en uiteindelijk ook vernield. In 1608 werd een nieuw en huidig, Sashuis gebouwd. In de gevel vind je deze datum in smeedijzeren cijfers terug. Sinds 1945 is het gebouw beschermd als monument.

Na de sluiting van het Sas van Klein-Willebroek in 1980 verloor het Sashuis, na 5 eeuwen, zijn oorspronkelijke functie als woonst en nam het gemeentelijk museum hier zijn intrede.

Het beeld dat staat voor het Sashuis ‘De Boottrekker’ (R. Honsia, 1987) herinnert ons aan de tijd dat schepen, langs het jaagpad aan het kanaal, door mensen werden voortgetrokken, meestal zelfs door vrouwen of kinderen. Pas later werden hiervoor paarden ingezet.

Boottrekker