Geocaching #daswillebroek | Anker tegen Armoede

All Together for Dignity, ATD Vierde Wereld

“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden.
Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.”
– Joseph Wresinski

ATD Vierde Wereld, een internationale mensenrechtenbeweging die samen met ervaringsdeskundigen (mensen in armoede van verschillende culturen en met verschillende sociale achtergronden) strijdt voor een wereld waar iedereen waardig kan leven, zonder armoede en sociale uitsluiting. Deze organisatie werd in 1957 opgericht door Joseph Wresinski. Vandaag zijn in meer dan 30 landen verspreid over de hele wereld lokale groepen van ATD Vierde Wereld terug te vinden. Ook in Willebroek is ATD actief.

Op 17 oktober 1987, de dag van Verzet tegen Extreme Armoede, werd de eerste Gedenksteen tegen Armoede in Parijs ingehuldigd. Meer dan 100.000 mensen, verdedigers van de rechten van de mens en van de burgerlijke vrijheid uit verschillende landen, kwamen hiervoor samen. Zij brachten en brengen nog steeds op die dag (17 oktober) een hulde aan de slachtoffers van honger, onwetendheid en geweld.

Sindsdien verschijnen verschillende replica’s van de gedenksteen over heel de Wereld. Ook in Willebroek werd op 17 oktober 2019 het Anker tegen Armoede, ontworpen door kunstenaar Dirk Cortebeek in overleg met ATD Vierde Wereld en Gemeente Willebroek, officieel ingehuldigd.

Het Anker dat hij ontwierp, een steen waarop de eerste 3 letters van het woord “armoede” afgebeeld staan, met als boodschap: ‘Als armoede niet volledig uitgeroeid wordt, dan zal het altijd terugkomen’. Op de bank verbonden aan de steen  staat het citaat van Joseph Wresinski en het logo van de dag van verzet tegen armoede. Je vindt het Anker terug in het park Brouwershof tegenover de bibliotheek.

Meer info kan je hier terug vinden.

Anker tegen armoede