Adviesraden en participatie

De adviesraden zijn het fundament van een goed werkend cultuurbeleid. Zij adviseren het gemeentebestuur op alle vlakken van het cultuurbeleid. De adviesraden voor cultuurbeleid werden opgedeeld in de diverse cultuursectoren.   

Adviesraad Socio-cultureel leven

Adviesbevoegdheid: Verenigingsleven, amateurkunsten, niet-formele volwassenenvorming, bibliotheken, gemeenschapscentrum.

Adviesraad De Kunsten

Adviesbevoegdheden: Podiumkunsten, letteren, muziek, beeldende kunst, nieuwe media, architectuur, vormgeving en toegepaste kunst.

Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed

Adviesbevoegdheid: Musea, archieven, volkscultuur, immaterieel en roerend & onroerend erfgoed, monumentenzorg, architectuur en ruimtelijke ordening, kunstpatrimonium.

Wens jij ook te participeren aan een van deze adviesraden? Neem contact op met de cultuurdienst!