#SamenTegenCorona: volg de richtlijnen

Verschillende richtlijnen moeten de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Hier lees je de basisregels die voor iedereen blijven gelden en de maatregelen van de verschillende overheden.

Bescherm jezelf en de anderen

 1. Je mag nauw contact hebben met iedereen die onder hetzelfde dak woont (partner, kinderen, samenwonenden), zonder afstand te houden en zonder een mondmasker te dragen. Je mag samen naar buiten gaan en activiteiten doen.
 2. Je mag ook nauw contact hebben met maximaal 1 andere persoon (per gezinslid). Gezinnen mogen maar 1 andere persoon tegelijk thuis uitnodigen (ook kinderen onder de 12 jaar tellen mee). Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun nauwe contact nog 1 persoon thuis uitnodigen. Met die persoon moet je afstand houden en je mag die niet tegelijkertijd met je nauwe contact uitnodigen. Je mag niet afspreken met mensen die ziek of besmet zijn.
 3. Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet op het openbaar domein steeds een mondmasker bij zich hebben. Draag een mondmasker in publiek toegankelijke gebouwen, openbaar vervoer, winkels, de omgeving van scholen en op plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kan houden, zoals markten en recyclageparken.
 4. Geef je contactinfo als die gevraagd wordt.
 5. Telewerken is verplicht waar dat mogelijk is.
 6. Van 24 uur ‘s nachts tot 5 uur ‘s ochtends geldt een nachtklok. Behalve voor woon-werkverkeer, professionele verplaatsingen, of belangrijke en niet-uitstelbare verplaatsingen (bijvoorbeeld om medische redenen).
 7. Maximaal 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen mogen samen winkelen of een markt bezoeken. Blijf niet langer dan 30 minuten in een winkel of op een markt.

Richtlijnen Federale Overheid

Ondanks de lichte verbetering van de gezondheidssituatie, bevindt ons land zich nog altijd op COVID-alarmniveau 4. De regering kondigde op vrijdag 27 november 2020 nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Die gingen in op dinsdag 1 december 2020.

Heropening van winkels onder strikte voorwaarden
Niet-essentiële winkels mogen terug openen.

Er gelden strikte hygiënische voorwaarden:

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten. 
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Beperk het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar. 
 • Een winkelbezoek beperk je tot een minimum en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat men de afstandsregels respecteert. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal twee klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Musea en zwembaden (gewone, geen subtropische) mogen openen volgens het protocol van hun sector.
Horeca en contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, blijven gesloten.

Kerstperiode

Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden.

 • Alleenstaanden zullen op kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn. 
 • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
 • De avondklok tussen middernacht en 5 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

Scherpere controle op reizen

Voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en langer dan 48 uur in België zullen verblijven, zal strenger worden gecontroleerd worden op:

 • Het invullen van het Passenger Locator Form
 • Het naleven van de verplichte quarantaine

Alle bovenstaande maatregelen gelden tot 15 januari 2021. Begin januari wordt een evaluatie gemaakt.

 

De onderstaande maatregelen werden eerder aangekondigd en blijven nog steeds van kracht.

Cultuur en vrije tijd

 • Evenementen mogen niet meer doorgaan.
 • Indoorlocaties zoals binnenspeeltuinen, bowlingbanen, bioscopen, wellnesscentra en sauna’s, casino’s, gokkantoren… moeten sluiten.

Economie

 • Telewerken is verplicht. Werk dus maximaal van thuis uit.
 • Winkelen of een markt bezoeken mag nog met maximaal 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen.
 • Wekelijkse markten mogen doorgaan. Rommel-, brocante- kerst- en andere markten niet.
 • Bedrijven die moeten sluiten, krijgen steun van de Vlaamse overheid, net als de horeca.

Sport

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen binnen en buiten sporten. Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Iedereen vanaf 13 jaar mag enkel buiten sporten: individueel of met maximaal 4 personen.
 • Professionele sporten mogen doorgaan, maar zonder publiek.
 • Fitnesscentra moeten de deuren sluiten.

Jeugd

 • Jeugdactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar mogen doorgaan, maar zonder overnachtingen.
 • Jeugdactiviteiten voor jongeren vanaf 13 jaar mogen niet doorgaan.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.

Onderwijs

 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
  Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar. 
  Fysieke lessen kunnen wel voor eerstejaars en praktijkvakken.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings

Zorg en plechtigheden

 • Een woonzorgcentrum bezoeken mag, maar enkel voor 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.
 • Op begrafenissen, huwelijken en erediensten mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.

Handhaving coronamaatregelen

 • Samenscholingen van meer dan 4 personen zijn verboden. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
 • Controleurs van De Lijn schrijven boetes uit aan reizigers die zich niet aan de mondmaskerplicht houden.
 • De regels over mondmaskers en de nachtklok tussen middernacht en 5 uur blijven behouden.

Volg de 6 gouden regels

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Oefen activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uit
 3. Wees extra voorzichtig bij kwetsbare personen
 4. Hou steeds voldoende afstand (1,5m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Respecteer de regels inzake bijeenkomsten

Download de app Coronalert

Coronalert waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar en wanneer. Zo bescherm je je gezondheid én je privacy. Download de app:

Hoe meer mensen de app downloaden, hoe beter we de verspreiding van het virus stoppen.

Coronalert