QVAX opnieuw beschikbaar voor boostervaccinatie

Sinds donderdag 2 december kan je je opnieuw inschrijven op de QVAX-lijst voor de boostervaccinatie. Ook in Willebroek kan iedereen die in aanmerking komt zich inschrijven op deze elektronische reservelijst om zo sneller uitgenodigd te worden.

Het vaccinatiecentrum kan uit deze reservelijst putten wanneer er extra vaccins ter beschikking zouden zijn. Op die manier gaan geen vaccins verloren wanneer een vaccinatiecentrum op het einde van de dag met een overschot zit.

Een uitnodiging vanuit QVAX gaat na of het interval tussen de basis- en boostervaccinatie is verstreken en er wordt uitgenodigd van oud naar jong.

De tijd tussen de basisvaccinatie en de boostervaccinatie met Johnson & Johnson (1 prik) is minstens 2 maanden, voor AstraZeneca (2 prikken) is dit minstens 4 maanden. Bij wie gevaccineerd werd met een Pfizer- of Moderna-vaccin geldt een tussentijd van minstens 6 maanden.

Inschrijven op QVAX geeft geen garantie op een effectieve uitnodiging. Veel hangt af van de beschikbaarheid van capaciteit, vaccins of prioriteit voor andere inschrijvers op de wachtlijst (op basis van leeftijd en interval).

Wie in aanmerking komt, ontvangt een sms en e-mail met de vraag om snel te reageren, meteen online te bevestigen om een vrijgekomen plaats in te nemen en naar het vaccinatiecentrum te komen.

Ingebruikname vanaf 7 december

Hoewel inschrijven al vanaf 2 december mogelijk is, zullen vaccinatiecentra de wachtlijst pas ten vroegste dinsdag 7 december in gebruik nemen. Wie zich eerder dan 7 december inschrijft, krijgt de voorlopige melding dat zijn/haar vaccinatiecentrum nog niet met QVAX werkt maar wel alvast opgenomen wordt op de reservelijst.

Vaccinatieteller

Ondertussen kregen al één miljoen Vlamingen hun boostervaccinatie. Via de vaccinatieteller kan je de dagelijkse evolutie opvolgen.