Bavo Anciaux

Contactinfo

Telefoonnummer

0491 99 60 75

Zesde schepen (Open Vld)

Bevoegdheden

  • Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
  • Sociale zaken en armoedebestrijding
  • Huis van de Zorg (incl. woonzorgcentrum, thuiszorg, lokaal dienstencentrum, buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijf)
  • Wonen
  • Dierenwelzijn
  • ICT
  • Juridische zaken

Spreekuur

Op afspraak