Ongedierte

Ratten

Ratten kunnen heel wat overlast bezorgen. Het is dus goed om te weten wat je best wel en niet doet om ze uit de buurt te houden. De beste bestrijdingsmethode is uiteraard preventie. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Openbaar domein

De bestrijding van ratten op het openbaar domein (openbare wegen, parken, grachten en beken, …) gebeurt door de gemeente. De gemeentelijke diensten controleren deze locaties regelmatig op sporen van ratten. Als de diensten ratten waarnemen, starten ze met de bestrijding.

Ratten op privéterrein en in de woning

De eigenaar of huurder is zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten op privéterrein en in de woning. Ook hier is het motto: beter voorkomen dan genezen. Op www.vmm.be vind je tips over hoe je je woning en tuin minder interessant kan maken voor ratten. Als je dan toch moet overgaan tot de bestrijding van ratten met gif of vallen, respecteer dan altijd de veiligheidsvoorschriften! Vraag eventueel advies aan een professionele verdelgingsfirma.

Tips

  • Laat geen etensresten rondslingeren
  • Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen  en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen.
  • Voeder huisdieren 's morgens en  niet te veel zodat het meeste voedsel 's avonds op is, eventueel kunt u een schoteltje gebruiken zodat u het voedseloverschot 's avonds kan wegnemen.
  • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten afvalbakken of containers, niet in hopen of zakken.
  • Zorg dat huisvuil regelmatig wordt afgevoerd.
  • Ruim regelmatig op in  en rond gebouwen, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen tijdig op te merken.
  • Een goed onderhouden riolering vermindert de kans op ratten.
  • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.
  • Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt ervoor dat ratten nog wel naar beneden kunnen, maar niet meer naar boven.

Opgelet! Het bestrijden van de ratten heeft slechts zin als ook de eerder genoemde preventieve maatregelen in acht worden genomen. Anders zullen de ratten steeds terugkomen.

Ander ongedierte

Meer info over overlast door andere ongewenste dieren (wespen, processierupsen, zwerfkatten ...) vind je hier.