Verkeerscirculatie in het centrum wordt aangepast

In mei 2020 voerde de gemeente in het handelscentrum een aantal verkeersmaatregelen in om zo het winkelen na de eerste coronalockdown op een veilige manier te laten verlopen.

Deze maatregelen werden doorheen het afgelopen jaar continu gemonitord en ondanks het feit dat deze niet altijd voor iedereen de perfecte oplossing waren, was het coronaveilig winkelen altijd prioritair voor het bestuur. 

Eind vorige maand vond er een overleg plaats met Willebroek Winkelhart waarin de handelaarsvereniging een aantal vragen en voorstellen geformuleerde om de huidige verkeerssituatie aan te passen. Na advies van de Cel Verkeer besliste het bestuur enkele aanpassingen door te voeren:

  1. Er zal terug dubbelrichtingsverkeer toegelaten worden in de August Van Landeghemstraat in het deel tussen de Stationsstraat en het Louis De Naeyerplein.
  2. In de August Van Landeghemstraat tussen huisnummers 48 en 56 worden zeven parkeerplaatsen terug in dienst gezet, waarvan één parkeerplaats voor mindervaliden.
  3. De rijrichting van de Kloosterstraat wordt terug hersteld in zijn oorspronkelijke richting.

Met deze aangepaste verkeersmaatregelen wil het gemeentebestuur enerzijds de nodige voorzichtigheid omtrent de coronapandemie bewaren. Anderzijds wil het bestuur eveneens tegemoet komen aan de vragen vanuit de handelsvereniging en op die manier de handelaars in het centrum verder ondersteunen bij de heropbouw van hun activiteiten.

De gewijzigde verkeersmaatregelen zullen ingaan na de wekelijkse woensdagmarkt op woensdag 17 februari 2021.

 

Dubbelrichtingsverkeer August Van Landeghemstraat

Het dubbelrichtingsverkeer tussen de Stationsstraat en het Louis De Naeyerplein laat toe dat men komende vanuit de richting van de Sint-Niklaaskerk het marktplein kan bereiken zonder hiervoor te moeten omrijden. In de andere delen van de August Van Landeghemstraat is dubbelrichtingsverkeer nog niet mogelijk aangezien de grijze loopzones behouden blijven.

Rijrichting Kloosterstraat

Door het dubbelrichtingsverkeer in het deel van de August Van Landeghemstraat waar de Kloosterstraat op aansluit, dient de rijrichting in de Kloosterstraat ook terug omgedraaid te worden om de verkeersveiligheid op het kruispunt te kunnen garanderen. Dit heeft echter geen negatief effect voor de bewoners van de Kloosterstraat vermits zij nu terug vanuit de August Van Landeghemstraat vanuit beide rijrichtingen hun straat kunnen inrijden. Hierdoor gaat trouwens ook de korte opeenvolging van verkeersborden aan De Waag worden weggewerkt.

Extra parkeerplaatsen

Voor het openstellen van de parkeerplaatsen in het achterste deel van de August Van Landeghemstraat werd er gekeken naar de zones waar wachtrijen ontstaan aan de winkels. Op die plaats worden de parkeerplaatsen tijdelijk nog niet terug in gebruik genomen omdat de grijze loopstrook daar sowieso dient behouden te blijven. In de zone tussen de huisnummers 48 en 56 werden er geen wachtrijen vastgesteld waardoor hier de grijze loopstrook kan worden onderbroken om de parkeerplaatsen terug in gebruik te kunnen nemen.

 

Deze nieuwe maatregelen zullen continu opgevolgd worden en zo nodig terug aangepast of bijgestuurd worden als dit noodzakelijk zou blijken.