Ophokplicht voor pluimvee blijft gelden

Vanaf 15 november moeten pluimvee en vogels opgehokt of afgeschermd worden

Het Federaal Agentschap Voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft laat weten dat de verplichte ophokplicht van kracht blijft. Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen hebben. 

Volgens het Agentschap kan geen enkele maatregel worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren. 

Merk je in de natuur een dode wilde (water)vogel op, kan je dat melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Raak de vogel niet aan om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden.

Op de site van het FAVV vind je meer info over de vogelgriep.