Openbaar onderzoek kwaliteit zwemwater

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG van kracht. Europa heeft met de Zwemwaterrichtlijn een dubbele bedoeling: enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

De Zwemwaterrichtlijn stelt dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet aangekondigd worden met het oog op inspraak van het publiek. Gedurende 30 dagen kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst. De ontwerplijst, waar ook het domein van Sport Vlaanderen Hazewinkel op voorkomt, vind jeop deze website.

Van 21 december 2021 tot 20 januari 2022 kan je je opmerkingen en suggesties overmaken per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp ‘inspraak zwemwater’ of per brief naar Inspraak zwemwater Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.