Gemeentelijke mantelzorgpremie

Wat is mantelzorg?

Het gaat om extra zorg voor een zwaar zorgbehoevend persoon uit de naaste omgeving, een partner, ouder, broer of zus, kind, buur … 

De mantelzorger neemt taken over en kan hulp bieden op verschillende levensdomeinen: het huishouden, boodschappen, persoonsverzorging, administratie, emotionele ondersteuning … Het gaat niet om professionele zorg.

Mantelzorgpremie

Dankzij deze zorg kunnen meer mensen thuis blijven wonen, vertoeven in hun vertrouwde omgeving.  Om de vele mantelzorgers in Willebroek te ondersteunen en bedanken, kunnen zij nu jaarlijks een premie aanvragen bij de gemeente Willebroek.

Hoe aanvragen?

Doe je aanvraag voor 30 september 2021. Bezorg het aanvraagdocument met één van de vermelde attesten aan de medewerkers van het Welzijnsloket.

Woon je niet in Willebroek? Andere besturen kunnen hier een verklaring van de lokale overheid downloaden.