Coronavaccinaties in wzc Ten Weldebrouc gaan woensdag van start

Op woensdag 13 januari worden de bewoners van woonzorgcentrum Ten Weldebrouc gevaccineerd tegen het coronavirus. Het vaccin dat zal toegediend worden is dit van fabrikant Pfizer/BioNTech.

De tweede dosis van het vaccin wordt toegediend op 3 februari, 21 dagen na de eerste dosis. De vaccinatie wordt uitgevoerd door de verpleegkundige ploeg onder coördinatie van dr. Stephan De Smet, coördinerend raadgevend arts in het woonzorgcentrum.

Ook de werknemers van het woonzorgcentrum zullen deze maand nog aan bod komen. Om de vaccinatie vlot en veilig te laten verlopen zal er op de dagen van de vaccinatie geen bezoek mogelijk zijn.

Verspreiding van het virus stoppen

We staan voor belangrijke weken om stilaan terug naar het normale leven te kunnen terugkeren. Voor de bewoners die zijn gevaccineerd, is het belangrijk om nog een tijdje de coronamaatregelen op te volgen. Er moeten eerst nog meer mensen worden gevaccineerd om ons te beschermen tegen het virus.

De vaccinatie is vrijwillig, maar je laten vaccineren is ontzettend belangrijk. Met de vaccinatie voorkom je dat je ernstig ziek wordt, draag je bij aan de groepsimmuniteit en help je de verspreiding van het virus te stoppen.

Vragen?

Hoe werken de vaccins tegen het coronavirus? Wie kan zich laten vaccineren? Wanneer ben ik aan de beurt? Is een vaccinatie verplicht? Is het vaccin veilig? Hoe is dat zo snel ontwikkeld kunnen worden? Op www.laatjevaccineren.be vind je de belangrijkste antwoorden.