Broek De Naeyer: voorlopige vaststelling RUP

Op 23 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Willebroek het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Broek de Naeyer voorlopig vastgesteld. In navolging van de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.

De toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften en de bijhorende plannen liggen ter inzage in het Administratief Centrum (Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek) en zijn via de links hieronder online te raadplegen.

Adviezen / bezwaren

De raadpleging loopt van 10 maart 2021 tot en met 8 mei 2021 (gedurende 60 dagen). Tijdens deze periode kan u uw vragen, opmerkingen of reacties richten aan GECORO Willebroek (Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek – per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs) of via omgeving@willebroek.be.

Participatiemomenten

Omtrent dit openbaar onderzoek worden er twee participatiemomenten georganiseerd:

  • maandag 29 maart 2021, van 9.00 tot 12.00 uur
  • donderdag 8 april 2021, van 16.00 tot 19.30 uur

Deelnemen kan na afspraak via omgeving@willebroek.be of 03 866 90 50.

Informatie