August Van Landeghemstraat en Overwinningsstraat blijven ook in 2021 'fietsstraten'

In mei 2020 konden de winkels na de eerste lockdown opnieuw openen. Om deze heropening op een veilige manier te laten gebeuren, nam de gemeente heel wat maatregelen. Zo werd er in een deel van de August Van Landeghemstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd en werd een gedeelte van de Overwinningsstraat en de August Van Landeghemstraat omgevormd tot een fietsstraat.

Eind december besliste het college van burgemeester en schepenen om de huidige situatie alvast te verlengen tot eind 2021. Bovendien zal er extra worden ingezet op de handhaving van deze verkeersmaatregelen.

Wat is een fietsstraat?Verkeersbord fietsstraat

Een fietsstraat wordt zo ingericht dat de fietser er de ‘hoofdgebruiker’ is. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord.

  • Een fietsstraat is aan begin en einde aangeduid met een verkeersbord.
  • Auto's zijn toegelaten, maar mogen niet sneller rijden dan 30 km/u.
  • In een fietsstraat mag je met de auto of een ander motorvoertuig geen fietsers inhalen.
  • In een eenrichtingsstraat mogen fietsers de hele breedte van de rijweg gebruiken, in een straat met dubbele rijrichting enkel de rechterhelft.
  • Voor verkeer dat uit zijstraten een fietsstraat inrijdt, gelden de algemene verkeersregels. Als fietser kan het dus gebeuren dat je voorrang moet geven aan verkeer dat langs rechts de fietsstraat inrijdt.

Fietsstraten in Willebroek

In Willebroek vind je momenteel twee fietsstraten.

August Van Landeghemstraat (tussen Tonsstraat en Nieuwstraat):

Fietsstraat August Van Landeghemstraat

 

Overwinningsstraat (tussen Captain Trippstraat en Dokter Persoonslaan):

Fietsstraat Overwinningsstraat