Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels in Tisselt

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is begin januari 2020 gestart met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels in onze gemeente.

Deze werken zullen in een vijftal grotere fasen verlopen die elkaar deels of volledig overlappen. Voor een aantal fasen zal de hinder aanzienlijk zijn.  Hieronder vind je een overzicht van de verschillende fasen met onder meer informatie over de mogelijke hinder, periode , ... De fasen zelf worden per kleur aangeduid op het kaartje.

Fasering werkn Elia

Update 1 april 2020

Ten gevolge van de COVID-19 crisis werden ook de werken van Elia tijdelijk opgeschort sinds half maart.  Vanaf april worden deze weer stilaan hervat, meer bepaald:

  • Plaatsen van wachtbuizen ter hoogte van de reeds uitgegraven sleuven in de Bessemstraat en Beekstraat, zodat hier nadien de rijweg alvast opnieuw afgewerkt kan worden.  De nieuwe kabels moeten wel nog doorheen de wachtbuizen geplaatst worden dus in latere fase zullen plaatselijke ingrepen noodzakelijk blijven.
  • Boring onder de Bosbeek in de Beekstraat, eveneens voor het plaatsen van wachtbuizen.  Plaatselijk worden twee werfzones ingericht op één rijvak, dit van 6 tot en met 10 april.  In latere fase worden de sleuven aangesloten op deze beide boorpunten en kunnen ook hier de kabels worden aangelegd.

Alle andere werken blijven voorlopig opgeschort in afwachting van het einde van de COVID-19 crisis.

Update 5 mei 2020

Ten gevolge van de COVID-19 maatregelen werd de ganse fasering van de werken alsook de werkwijze herbekeken.  Momenteel worden in hoofdzaak die sleuven die reeds werden aangelegd voor de uitbraak van het virus, opnieuw gedicht en voorlopig hersteld.  De werken concentreren zich dus in hoofdzaak ter hoogte van de Bessemstraat en het eerste deel van de Beekstraat aansluitend op de Bessemstraat.

Daarnaast wordt in diezelfde Beekstraat wel al een boring onder de Bosbeek voorzien, maar de hinder blijft hier zeer lokaal.

De belangrijkste werfzone situeert momenteel ter hoogte van Kersdonk.  Hier worden de nodige voorbereidende werken uitgevoerd ter hoogte van de zachte berm en het fietspad (aanleg wachtbuizen).  Verkeer kan nog steeds beurtelings doorrijden, geregeld door middel van tijdelijke verkeerslichten.  De hinder blijft dus eerder beperkt.  De werfzone zal stilaan opschuiven tot ongeveer halverwege Kersdonk waar zich een hoogspanningspost van Elia bevindt.  Het einde van deze fase is voorzien voor eind mei 2020.

Voor de andere fasen wordt nog een nieuwe planning uitgewerkt, rekening houdend met andere werven die mogelijk zullen opstarten in en rond Tisselt.

Update 9 september 2020

Sinds 7 september vervolgt Elia haar werken ten oosten van het Kanaal en is de Hoogstraat onderbroken vanaf het kruispunt met de Overloopstraat tot aan het kruispunt Juniorslaan-Kleine Heide te Mechelen (Leest).  De verbinding met Leest via deze weg is bijgevolg afgesloten voor doorgaand verkeer.  Er is een omleiding voorzien via Brielen, de N16 en Heidestraat in Mechelen.  Ook De Lijn zal deze omleiding volgen.  Deze werken zullen meerdere maanden in beslag nemen.  

Vanaf 21 september tot en met 9 oktober wordt ook de laatste fase van de werken in de Beekstraat ingezet.  In samenwerking met de gemeente vernieuwt Elia dan het volledige wegdek in het eerste deel van de Beekstraat, tussen het Kanaal en de verhoogde weginrichting (deel bebouwde kom).  Dit deel van de Beekstraat zal dan volledig afgesloten worden voor alle verkeer.  Ook de bewoners zullen in deze fase moeilijk tot geen toegang hebben tot de woning.  Zij werden per brief verwittigd.