Wettigen en eensluitend verklaren

Het wettigen of het legaliseren van een handtekening is een akte waarbij de gemeente de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze echtheid geldt enkel voor de handtekening, niet voor de voorgelegde tekst of de taal waarin de tekst is opgesteld.