Hondenbeleid

Wie een hond houdt moet een aantal verplichtingen naleven en de nodige voorzorgen nemen. De eigenaar is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade van zijn dier aan derden. Een familiale verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid kan nuttig zijn. Iedere hond dient over voldoende ruimte te beschikken in verhouding tot zijn grootte. Daarnaast dient de eigenaar van het dier het gemeentelijk politiereglement na te leven.

Voor achtergelaten honden doet de gemeente een beroep op de dierenbescherming of het centrum waarmee het een overeenkomst heeft afgesloten. Al deze meldingen gebeuren rechtstreeks via de politie.

Het gemeentebestuur zet veel middelen in om het openbaar domein net te houden. Het laten liggen van hondenpoep is de volledige verantwoordelijkheid van het hondenbaasje. De netheid van ons openbaar domein belangt iedereen aan. Hou hier rekening mee. De gemeente plaatste op verschillende locaties in Willebroek hondenpoepbuizen om de hondenpoep te deponeren. Bekijk hier alle locaties.