Acties voor milieu- en natuurbehoud

Het klimaatactieplan bevat de klimaatdoelstellingen die op lokaal niveau worden geïmplementeerd in zeven speerpunten. Deze speerpunten zijn geordend volgens het niveau dat de gemeente er een invloed op heeft en worden vertaald in operationele doelstellingen en sleutelacties. Dit actieplan staat Onder begeleiding van provincie Antwerpen en IGEMO.

  • Speerpunt 1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld (de gemeente neemt het goede voorbeeld)
  • Speerpunt 2: Groenblauwe netwerken (bv.: ontharding, ruimte maken voor water, open ruimte,…)
  • Speerpunt 3: Klimaatneutrale en -bestendige wijken (bv.: renovatieprojecten als van Thermoscan naar Renofan)
  • Speerpunt 4: Klimaatvriendelijke mobiliteit (bv.: minder kilometers afleggen, minder wagens in omloop, meer laadpunten, etc)
  • Speerpunt 5: Lokale en hernieuwbare stroom (bv.. flexibel energiesysteem)
  • Speerpunt 6: Duurzaam ondernemen (bv.: het waterverbruik van bedrijven verminderen, een circulaire bedrijfsvoering, etc.)
  • Speerpunt 7: lokale en circulaire consumptie (bv.: hergebruik, reparaties, plantaardige voeding, …)

Deze speerpunten vormen de basis van het klimaatactieplan. Om deze acties in praktijk om te zetten werd een klimaatstuurgroep opgericht.