Droogte: verbod op kampvuren

- 06 juli 2018 -

Door de aanhoudende droogte heeft de gouverneur beslist om kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen te verbieden. Er geldt ook een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.

 

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.

 

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

 

Daarnaast vraagt de gouverneur ook expliciet om in deze uitzonderlijke omstandigheden bijzondere aandacht te besteden aan het ontsteken van vuurwerk. In de meeste Algemene Bestuurlijke Politieverordeningen is het afsteken van vuurwerk reeds gekoppeld aan toestemming van de burgemeester. Ik vraag u dan ook om geen enkele vorm van privaat vuurwerk toe te laten onder de huidige omstandigheden en om, bij al dan niet geplande officiële vieringen, slechts vuurwerk toe te staan na expliciet gunstig advies van de hulpdiensten en voor zover er voldoende omkaderende veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

 

Meer informatie over de risico's verbonden aan natuurbranden kan u terugvinden via onderstaande site:

 

https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster