Werkzaamheden in Dorpsstraat, Kasteelstraat en deel van Bezelaerstraat

- 25 juli 2017 -

Vanaf 1 augustus start de heraanleg van de voetpaden in de Dorpsstraat (vanaf de spoorwegovergang), Kasteelstraat en een eerste deel van de Bezelaerstraat (tot iets voor de aansluiting met de Venusstraat). Deze heraanleg houdt ook het vernieuwen van de boordstenen en greppels in. De rijweg blijft wel behouden.

 

Om deze werken veilig uit te kunnen voeren zal een omleiding worden ingesteld via de Mechelsesteenweg. Gedurende de werken zal ook een parkeerverbod gelden in de zone waar gewerkt wordt. Parkeren kan in de zijstraten of de zones waar op dat moment niet gewerkt wordt. 

 

's Avonds (tussen 17.00 uur en 06.00 uur) kan de straat worden betreden, mits enige voorzichtigheid en op eigen verantwoordelijkheid. Er wordt niet gewerkt ter hoogte van de rijbaan maar er kan hier uiteraard wel werfmaterieel gestockeerd worden. De huisvuilophaling zal geen hinder ondervinden van deze werken. De huisvuilwagens zullen hiervoor worden toegelaten tot de werfzone. Ook voor voetgangers en fietsers blijven de straten te allen tijde toegankelijk.

 

Ter hoogte van het kruispunt met de Broekstraat wordt de rijbaan wel vernieuwd.  Hier wordt de kasseiverharding vervangen. Deze afzonderlijke fase zal het meeste hinder met zich meebrengen. Tijdens deze fase zal bijvoorbeeld De Lijn niet langs de Broekstraat rijden maar langs de Fabrieksstraat. Ook het lokale verkeer zal ’s avonds deels moeten omrijden langs de Mechelsesteenweg.

 

De werken worden voorzien tot het einde van dit jaar, maar verlopen in een viertal deels overlappende fasen. Volgende planning wordt vooropgesteld, maar is uiteraard afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden:

  • Fase 1: Dorpsstraat, tussen de spoorwegovergang en de Broekstraat: augustus 2017;
  • Fase 2: kruispunt met de Broekstraat: vanaf medio tot eind augustus 2017;
  • Fase 3: Kasteelstraat: vanaf eind augustus tot medio oktober 2017;
  • Fase 4: Bezelaerstraat, tot de Venusstaat: vanaf oktober tot eind 2017.

 

Het gedeelte van de Dorpsstraat voor de spoorwegovergang wordt op termijn opgenomen in een groter project rond de heraanleg van het centrum van Blaasveld.  Ook het tweede deel van de Bezelaerstraat maakt deel uit van een afzonderlijk project waar Pidpa rioleringswerken plant. Beide zones worden bijgevolg bewust uit deze werken gesloten.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster