Sneltram A12 - Start OPO

- 30 maart 2017 -

Het GRUP Brabantnet - Sneltram A12 heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Willebroek, Wemmel.
Het Openbaar Onderzoek loopt van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017.


Sneltram_A12.pngDe Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 17/02/2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.


Van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017 kunt u het openbaar onderzoek inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Willebroek en kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.


Het indienen van bezwaren kan op volgende wijze:

  • Bij de Vlaamse regering:
  1. Per aangetekend schrijven (Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebieden en Projecten, K. Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel)
  2. Afgegeven tegen ontvangstbewijs
  3. Ingediend via de website: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Indienen-bezwaar
  • Bij de gemeente:
  1. Afgegeven tegen ontvangstbewijs

Tijdens het openbaar onderzoek worden twee infomomenten georganiseerd tussen 16.00u en 20.00u:

  • op 2 mei 2017: GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44, 1840 Londerzeel
  • op 8 mei 2017: adm. centrum Meise, Tramlaan 8,1861 Wolvertem

Voor meer informatie kan u terecht op volgende website: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00453_00001 of de Vlaamse Infolijn: 1700

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster