Voetpaden van de Broekstraat worden heraangelegd

- 20 november 2016 -

Vanaf 28 november worden de voetpaden van de Broekstraat in Blaasveld heraangelegd.

 

Naast de voetpaden worden ook de boordstenen en greppels vernieuwd. Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om het laatste stukje ontbrekende stoep (richting de toegangsweg naar de voetbalterreinen) aan te leggen.

 

Deze werken brengen onvermijdelijk enige hinder met zich mee. Om de veiligheid te garanderen zal er een omleiding zijn via de Dorpsstraat, Mechelsesteenweg, Fabrieksstraat en Heindonksesteenweg. Ook de bussen van De Lijn volgen deze omleiding waardoor er enkele haltes niet bediend zullen worden.

 

Tijdens de werken zal ook een parkeerverbod gelden in de straat. De wagen kan u eventueel kwijt op de parking van Het Broek of in de Fonteinstraat.

 

Er zal gewerkt worden in twee afzonderlijke fases (één per straatzijde) om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Voetgangers zullen steeds langs één van beide voetpaden kunnen passeren. Ook voor fietsers blijft de straat toegankelijk.

 

Voor bewoners van de Broekstraat is de straat 's avonds tussen 17.00 en 6.00 uur wel toegankelijk, mits enige voorzichtigheid en op eigen verantwoordelijkheid. De huisvuilophaling vindt plaats zoals gewoonlijk.

 

De werken worden voorzien tot eind februari 2017, maar de duur is afhankelijk van de weersomstandigheden.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster