Verkiezingen

Het federale België kent verscheidene bestuursniveaus:

  • federale niveau
  • gemeenschappen en de gewesten
  • provincies 
  • gemeenten

Voor al deze bestuursniveaus zijn er verkiezingen.

 

Ons land behoort tevens tot de Europese Unie. Ook dat parlement wordt gekozen door middel van verkiezingen.

 

Vandaar dat we zo vaak naar de stembus moeten.

 

 

Overzicht verkiezingen in België 

  • Om de 5 jaar: federale, regionale en Europese verkiezingen: verkiezing van de leden van het federale parlement, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement (de laatste was op 25 mei 2014) 
  • Om de 6 jaar: gemeente- en provincieraadsverkiezingen: verkiezing van de leden van de provincieraden en van de gemeenteraden (de laatste was op 14 oktober 2012)

 

Voorwaarden om te stemmen

Iedereen die voldoet aan de kiesvoorwaarden is verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen:

  • Belg zijn (voor de federale verkiezingen, gewestelijke verkiezingen en gemeenschapsverkiezingen)
  • minstens 18 jaar oud zijn
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente of ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de diplomatieke of consulaire posten
  • niet uit het stemrecht ontheven zijn

De onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie kunnen hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen.

Om deel te nemen, moeten ze zich eerst laten inschrijven op de kiezerslijsten. Zodra ze deze stap hebben gezet, zijn ze net als de Belgen stemplichtig.

 

De onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, op voorwaarde dat ze al minstens 5 jaar hoofdzakelijk in België verblijven. Om hun inschrijving in de kiezerslijsten te verkrijgen, moeten ze een aanvraag indienen en een verklaring op erewoord ondertekenen. Daarin verbinden ze zich ertoe de Belgische grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens na te leven. Zodra ze deze stappen hebben gezet, zijn ze net als de Belgen stemplichtig.

Stemmen met volmacht

Indien u zelf niet naar het stemlokaal kan komen, kan u een andere kiezer aangeduiden om in uw plaats met een volmacht te komen stemmen. Meer informatie over stemmen met een volmacht vindt u hier.

 

 

Veelgestelde vragen

Voor alle informatie rond verkiezingen kunt u terecht op de website van de Directie van de Verkiezingen. U vindt er onder andere een antwoord op enkele veelgestelde vragen rond de voorwaarden om te stemmen (de kiesvoorwaarden), de stemplicht, de stemming bij volmacht en stemmen in het buitenland.

 

Extra info

stemrecht voor EU-burgers (voor de Europese verkiezingen)

stemrecht voor niet-Belgen (bij gemeenteraadsverkiezingen)

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster