Pensioenen

Omschrijving

Op een bepaalde leeftijd kunt u op pensioen gaan. Er bestaan in België drie pensioenstelsels:

  • pensioenstelsel voor werknemers
  • pensioenstelsel voor zelfstandigen
  • pensioenstelsel voor ambtenaren

 

Als u in verschillende stelsels werkte, ontvangt u een gemengd pensioen.

 

Een rustpensioen ontvangt u als u – na een eerdere werkperiode – op pensioen gaat.

Als de echtgenoot die een rustpensioen kreeg of hierop recht had overlijdt, kan de weduwe(naar) een overlevingspensioen aanvragen.

Voorwaarden

Voor het rustpensioen gelden volgende algemene regels:

  • u hebt een bepaalde leeftijd:
  • de wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar
  • vervroegd pensioen is mogelijk vanaf 60 jaar als uw totale loopbaan minimum 35 jaar telt
  • u hebt geen inkomen uit een beroepsactiviteit dat hoger is dan een bepaald grensbedrag
  • tijdens uw loopbaan hebt u / uw werkgever de wettelijke bijdragen betaald

 

Voor het overlevingspensioen gelden op het ogenblik van overlijden volgende algemene regels:

u bent minstens 45 jaar oud

u bent minstens één jaar gehuwd

u ontvangt geen ziekte- of werkloosheidsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking

Hierop zijn een aantal uitzonderingen.

De volledige regelgeving raadpleegt u op de website van de Rijkdienst voor Pensioenen.

Aanvragen

Waar?

seniorenloket bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats

Hoe?

Rustpensioen: als u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt, moet u normaal geen aanvraag indienen.

Wanneer u vervroegd op pensioen gaat, moet u wel een aanvraag indienen bij het seniorenloket van het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

 

Overlevingspensioen: als uw echtgeno(o)te nog niet met pensioen was, moet u een aanvraag indienen via het seniorenloket van uw gemeentebestuur. 

Als uw echtgeno(o)te al op pensioen was, moet u geen nieuwe aanvraag indienen maar wel de Rijksdienst voor Pensioenen op de hoogte brengen.

Bedrag?

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van een aantal zaken zoals de betaalde bijdragen en het aantal gewerkte jaren.

Op de website www.kenuwpensioen.be kunt u een simulatie maken van uw pensioenbedrag.

 

Het pensioen wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen (werknemers en zelfstandigen) of de Pensioendienst voor de overheidssector (ambtenaren).

Dat gebeurt met een postcheque of via storting op uw bankrekening.

Meebrengen?

identiteitskaart

loopbaangegevens

volmacht indien de betrokkene niet zelf de aanvraag kan doen.

Zelfstandigen moeten ook volgende zaken meebrengen:
een overzicht van uw loopbaan of van die van uw (ex-)echtgeno(o)t(e); eventueel met vermelding van de werkgever begin- en einddatum militaire dienst

Bijkomende informatie

Vanaf 1 april 2009 kunt u bij een pensioenpunt terecht met al uw vragen over uw gemengde loopbaan en uw pensioen.

In een pensioenpunt zijn de drie aparte pensioeninstellingen (voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) aanwezig.

U vindt de contactgegevens van de pensioenpunten op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster