Milieuhinder - klachten

Milieuhinder kan voorkomen in verschillende vormen:

 • geluidshinder of lawaaihinder
 • stank of geurhinder
 • rookhinder
 • lichthinder
 • bodemverontreiniging
 • afvalverontreiniging, sluikstorten of zwerfvuil
 • onkruidverspreiding van bij de buren
 • ratten of ander ongedierte
 • ...

Geluid__en_geurhinder.jpg

Indien u milieuhinder ondervind van een buur, bedrijf,… kan u volgende stappen ondernemen:

 1. Dialoog: Kleine ergernissen, storend geluid, overhangende takken, hinderlijke schoorsteen, hanengekraai, vuurtje stook,… kunnen hinder met zich meebrengen. Mogelijk is de veroorzaker niet op de hoogte dat u hinder ondervind van zijn handelingen. Licht het probleem toe en geef aan waarom de handelingen u storen. Doe dit op een rustige niet aanvallende manier. De veroorzaker is meestal van goede wil en zal zich verveeld voelen als hij/zij te horen krijgt wat de wrevel veroorzaakt waardoor deze er meer rekening mee zal houden in de toekomst.

 2. Bemiddelaar: Indien een dialoog geen oplossing bied kan u steeds de hulp inroepen van een go-between of een bemiddelaar. Een bemiddelaar luistert naar beide invalshoeken en helpt als ‘objectieve’ partij zoeken naar een oplossing. Een bemiddelaar is meestal gratis.

 3. Gemeente: Wanneer praten niet mogelijk is kan u contact opnemen met de dienst omgeving. Hier wordt uw melding genoteerd en onderzocht. Er zal nagegaan worden of er inbreuken zijn van het gemeentelijk politiereglement. De gemeente is niet altijd bevoegd of in staat het door u gemelde probleem op te lossen. In voorkomend geval zal zij u wel kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie.
  Indien het een bedrijf betreft kan de gemeentelijk toezichthouder optreden. Deze zal het probleem onderzoek en de gepaste maatregelen nemen.

 4. Indien de bemiddeling en de gemeente geen oplossing kunnen bieden kan u zich richten tot het vredegerecht. Hierbij kan u zich beroepen op het burgerlijk wetboek. De verzoeningsprocedure is een interessante oplossing. Dit kan schriftelijk of mondeling en is gratis.

 5. Indien de verzoeningspoging niets heeft opgeleverd kan de feitelijke procedure worden gestart.

Er dient eveneens rekening gehouden te worden met het gemeentelijk politiereglement. In geval van hinder kan u altijd beroep doen op de dienst omgeving.
Na de kantooruren kan u terecht bij de politiediensten.

 

De gemeente is niet altijd bevoegd of in staat het door u gemelde probleem onmiddellijk op te lossen. De gemeente is bevoegd om toe te zien op de naleving van de milieureglementering die van toepassing is op de hinderlijke inrichtingen klasse 2 en 3. Indien er hinder ondervonden wordt van een klasse 1 (de meest hinderlijke inrichtingen) bedrijf kan u terecht bij de milieu-inspectie.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster