Subsidies Jeugd

Organisatie Willebroek geeft een financieel duwtje in de rug van de erkende jeugdiniatieven (voor de werking, voor hun kamp,...).   Aanvragen moeten ten laatste op 15 september binnen zijn op de jeugddienst.  Laatkomers hebben natuurlijk pech!  Het formulier voor de erkennings- en/of subsidiëringsaanvraag kan je hier vinden.

 

Ook een groepje van enkele jongeren die één of ander project op poten willen zetten, kan een aanvraag voor projectsubsidies doen.

 

Daarnaast kunnen ook individuele jongeren, die kadervorming hebben gevolgd, een deel van hun deelnamegeld gesubsidiëerd krijgen.  Veel meer info is natuurlijk ook op de dienst jeugd, kinderopvang en onderwijs te krijgen.

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster