Geplande wegeniswerken in Willebroek

Hieronder vindt u een lijst met alle werken met eerder lokale impact, gepland door het gemeentebestuur zelf, of haar externe partners:

 

  • De voetpaden in de Nieuwstraat worden in het najaar van 2018 (september) heraangelegd.
  • De vernieuwing van Hinxelaar en Bezelaervelden staat eveneens nog op het programma voor 2018 (najaar) of begin 2019.

 

Op middellange termijn zijn ook enkele grotere projecten gepland.  Hierover kan u voor sommige projecten al op een afzonderlijke pagina meer informatie terugvinden:

 

  • Heraanleg Jozef De Blockstraat: na het bouwverlof van 2018, vermoedelijk omstreeks 20 augustus, wordt de laatste fase van de wegenis- en rioleringswerken op de verbindingsas tussen Tisselt en Willebroek aangevat.  Het betreft het gedeelte van de Jozef De Blockstraat dat nog niet werd vernieuwd bij de voorgaande projecten.  Pidpa plant nu ook hier, in samenwerking met de gemeente, grote wegenis- en rioleringswerken.  Voor dit project werd ondertussen aannemer Besix uit Schelle aangesteld.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
  • Heraanleg Tuinwijk deel 2: in samenwerking met Pidpa zal eveneens een vervolg worden gebreid aan de wegenis- en rioleringswerken in de Tuinwijk waarbij nu de resterende straten ten westen van de Jozef Wautersstraat aan bod komen.  Dit project bevindt zich eveneens nagenoeg in uitvoeringsfase.  De werken zullen dus vermoedelijk ook na het bouwverlof van 2018 van start gaan (voorlopige start voorzien in oktober 2018).  Meer informatie hierover wordt weldra gepubliceerd op een afzonderlijke pagina.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.

 

Op iets langere termijn worden nog meer projecten gepland waaronder:

 

  • Heraanleg Breendonkstraat: vanaf 2019
  • Heraanleg Molenstraat: in de loop van 2019
  • Heraanleg Bezelaerstraat (deel Mechelsesteenweg - Venusstraat):  meer informatie over deze werken kan u alvast vinden op deze pagina.
  • Heraanleg omgeving Oude Dendermondsestraat: meer informatie over deze werken kan u alvast vinden op deze pagina.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster