Reglementen en verordeningen

Verschillende reglementen en verordeningen zijn van toepassing op het grondgebied van de gemeente: 

  • Algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 en zijn latere wijzigingen.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
  • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening geïntegreerd rioleringsbeleid van 3 november 2006.

 

Reglement riolering nieuwe ontwikkelingen

Een riolering is meer dan een simpele buis in de grond. vaak is het een combinatie van buizen voor de afvoer van afvalwater en buizen of grachten voor de afvoer van regenwater (een zogenaamde gescheiden riolering). Voor nieuwbouw en bij verbouwingen moet u regen- en afvalwater gescheiden aansluiten d.m.v. aparte buizen op uw privéterrein, ook al is dit (nog) niet voorzien in uw straat.

Hier kan u meer informatie terugvinden gaande van aanvraag tot aansluiting op het openbaar rioleringsnetwerk.

 

Plant u een nieuwe ontwikkeling te Willebroek, bijvoorbeeld een verkaveling, dan dient u zich eveneens te houden aan het reglement dat werd opgesteld door Pidpa voor alle gemeenten waar zij de riolering beheren. Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraard en kan u hieronder downloaden:

 

 http://www.willebroek.be/downloads/2484

 

 

 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster