Advies en projectbespreking

Voor u een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indient, kunt u na afspraak vrijblijvend een advies inwinnen bij de dienst Ruimtelijke Ordening.  Bij een voorbespreking informeren de deskundigen van de dienst Ruimtelijke Ordening particulieren, ontwikkelaars en architecten. Het is een dagelijks beredeneren en constructief zoeken naar kwalitatieve en leefbare stedenbouwkundige oplossingen. Een voorbespreking is zeker geen tijdsverspilling en bevordert een vlotte afhandeling van uw dossier.

U kunt uw informatievraag stellen na afspraak of via ruimtelijke.ordening@willebroek.be.

 

Mee te brengen:

U brengt best zoveel mogelijk informatie over uw te realiseren project mee naar een voorbespreking, zoals onder andere:

  • enkele foto's die een beeld geven van het perceel (bijvoorbeeld de volledige gevel) en de aanpalende gebouwen
    Bij vrijstaande volumes foto's die een beeld geven van de onmiddellijke omgeving
  • een volumestudie, waarbij de aansluitingen met aanpalende panden een belangrijk element vormen
  • schetsen en grondplannen van bestaande en nieuwe toestand

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster