Werken in België

Om in België te komen werken moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

Die zijn afhankelijk van de volgende drie belangrijke factoren:

  • uw nationaliteit en land van verblijf
  • de verblijfsduur
  • het statuut (loontrekkende of zelfstandige) waaronder u zal werken in België

 

Werken in loondienst

Niet-EU-burgers die in België in loondienst willen werken, moeten over een arbeidskaart beschikken.

Tot 31.12.2011 geldt dit eveneens voor de nieuwe EU-landen Roemenië en Bulgarije.

 

Alle andere EU-onderdanen zijn vrijgesteld van een arbeidskaart: zij kunnen op basis van een werkgeversattest of arbeidscontract een inschrijving vragen.

 

Zelfstandige activiteit

Niet-EER-burgers die in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen, moeten over een beroepskaart beschikken.
Een burger van de EER heeft geen beroepskaart nodig om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, enkel voor de nieuwe EU-landen zijn nog overgangsmaatregelen van kracht.

 

EU-onderdanen moeten een volledig uittreksel van de kruispuntbank voorleggen om in België een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster