Beslissing Horvath Gabor

Op 8/06/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Horvath Gabor, voor het verbouwen van een pand naar garage en rubriek 15.5 standaardgarages en carroseriebedrijven, gelegen te Vooruitgangsstraat 73 geweigerd.

 

De beslissing ligt van 30/06/2018 tot en met 30/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster