OO Indaver NV

Op 18 juni 2018 heeft Indaver nv, een aanvraag ingediend voor het het slopen van een gebouw, de aanleg van een bufferbekken en een opslaghal en PMD hal, gelegen te Boomsesteenweg 199.

 

De aanvraag ligt van 28/06/2018 tot en met 27/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 27 juli 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180126 / OMV_2018068942

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster