Tegelfabriek Rottiers & omgeving

 

De tegelfabriek, gelegen in de deelgemeente Tisselt, is een voorbeeld van een zeer goed bewaard en uniek geworden voorbeeld van een bedrijfje, behorend tot de klei-verwerkende nijverheid. Het betreft een gespecialiseerde tegelfabriek, opgericht in de jaren '20 en tot op heden nog voorzien van de volledige uitrusting (machines, werktuigen, mallen).

Dit uniek bedrijf werd omwille van haar industrieel-archeologische waarde, samen met de directe omgeving in 1998 beschermd.

 

Naar aanleiding van de Open Monumentendag met het thema 'Zorg voor Kleur', verscheen in een nummer van Monumenten & Landschappen een uitgebreid artikel over 'De vloertegelfabriek Emmanuel Rottiers te Tisselt in de context van de Belgische cementtegelindustrie'

Auteurs : Mario Baeck en Hugo Lejon, 32 blz, 1998, prijs : € 6,20.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster